Bc. Pavlína Langmannová

Diplomová práce

Hygiena ve vyučovacím procesu, formy a způsoby odpočinku žáků na střední škole

Hygiene in the proces of education, forms and ways of relaxation of students at secondary schools
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá hygienou ve vyučovacím procesu, formami a způsoby odpočinku žáků na střední škole. Teoretická část diplomové práce přibližuje požadavky, které jsou kladeny na hygienu školního prostředí a mikroklima ve školních budovách. Hlouběji se zabývá charakteristikou duševní hygieny se zaměřením na dílčí složky psychohygieny z pohledu studenta a pedagoga ve vyučovacím procesu …více
Abstract:
Annotation This bachelor’s thesis focuses on the hygiene in the process of education, forms and ways of relaxation of students at secondary school. The theoretical part of the thesis shows the demands which are required for the hygiene of school environment and microclimate in school buildings. It also deals with characteristics of psycho hygiene focusing on its fractional components from the student …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta