Bc. Aleš Mračko

Diplomová práce

Využití nástroje Docker pro MUFIN

Applying Docker to MUFIN
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá technologií Docker, která byla použita pro spouštění implementací algoritmů využívající knihovnu MESSIF. První kapitoly práce popisují problematiku Dockeru, jeho využití v informatice, standardní postupy a představení podobnostního hledání. Dále se práce zabývá aplikací Dockeru na indexační strukturu M-strom s využitím knihovny MESSIF. Následuje návrh a implementace webové …více
Abstract:
The following thesis deals with the Docker technology that has been used to trigger algorithm implementations using the MESSIF library. The first chapters describe the problematic of Docker, its use in computer science, standardized procedures and performance similarity search. Furthermore, this thesis deals with the application of Docker on the M-tree indexing structure using the MESSIF library. Thereafter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy