Bc. Aleš Mračko

Master's thesis

Využití nástroje Docker pro MUFIN

Applying Docker to MUFIN
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá technologií Docker, která byla použita pro spouštění implementací algoritmů využívající knihovnu MESSIF. První kapitoly práce popisují problematiku Dockeru, jeho využití v informatice, standardní postupy a představení podobnostního hledání. Dále se práce zabývá aplikací Dockeru na indexační strukturu M-strom s využitím knihovny MESSIF. Následuje návrh a implementace webové …viac
Abstract:
The following thesis deals with the Docker technology that has been used to trigger algorithm implementations using the MESSIF library. The first chapters describe the problematic of Docker, its use in computer science, standardized procedures and performance similarity search. Furthermore, this thesis deals with the application of Docker on the M-tree indexing structure using the MESSIF library. Thereafter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Computer Systems