Mgr. Iveta Rohová

Diplomová práce

Pravomoc (příslušnost) k projednání dědictví s mezinárodním prvkem (se zaměřením na nařízení o dědictví)

Jurisdiction in Matters of Succession with International Element (with a View to Regulation on Succession)
Anotace:
Práce se zabývá problematikou určování soudní pravomoci (příslušnosti) k projednání dědictví s mezinárodním prvkem, jakož i některými souvisejícími otázkami. Nejprve je stručně nastíněna platná česká vnitrostátní úprava, včetně nového zákona o mezinárodním právu soukromém. Blíže se zaměřuje na nově přijatou evropskou úpravu v podobě Nařízení o dědictví; zvláštní prostor je věnován příslušnosti založené …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of determining jurisdiction in matters of succession with international element, as well as with some closely related questions. Readers are first introduced to Czech national legislation, including the new Code on Private International Law. In great detail, the thesis focuses on a recently adopted EU’s measure in this field – the Regulation on Succession; with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta