Mgr. Michal Pluhař, DiS.

Bakalářská práce

Intoxikace - informovanost žáků 8. a 9. tříd základních škol se zaměřením na alkohol

Intoxication - the awareness of the 8th and 9th elementary school classes with a fucus on alcohol
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice informovanosti o intoxikacích se zaměřením na intoxikace alkoholem. Teoretická část se zaměřuje na intoxikace obecně, intoxikace alkoholem a ošetřovatelské péči o osoby intoxikované alkoholem. Praktická část se zaměřuje na zpracování a vyhodnocení vyplněných dotazníků, které byly rozdány skupině dětí navštěvujících 8. a 9. třídu základní školy (ve věku 13 až …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of awareness of intoxications with a focusing on alcohol intoxication. The Theoretical part is focused on the general intoxication, alcohol intoxication and nursing care of persons intoxicated by alcohol. The Practical part is focused on the processing and evaluation of questionnaires that were distributed to a group of children attending the 8th and 9th year of primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta