Regína CHRÁSTOVÁ

Bachelor's thesis

Neziskové organizace a zdroje jejich financování

Non-profit organizations and financing source
Abstract:
Tato bakalářská práce na téma ?Neziskové organizace a jejich zdroje financování? charakterizuje po teoretické stránce organizace v neziskovém veřejném a neziskovém soukromém sektoru. Vzhledem k vysokému počtu typu neziskových organizací, které realizují svou činnost v podmínkách ČR, a možnosti rozsahu teoretické části, nebudou dopodrobna popsány všechny typy těchto organizací. Z uvedeného důvodu je …more
Abstract:
This thesis on "NGOs and their funding sources" characterizes theoretically non-profit organizations in the public and nonprofit private sector. Given the large number of type-profit organizations that conduct their business in the Czech Republic, and the range of possibilities for the theoretical part will not be described in detail all types of organizations. For that reason, it narrowed the selection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2015
Accessible from:: 12. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Vavrečka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHRÁSTOVÁ, Regína. Neziskové organizace a zdroje jejich financování. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta