Mgr. Tomáš Lesa

Bakalářská práce

Stereotyped Depictions of Native American Women in Hollywood Film

Stereotyped Depictions of Native American Women in Hollywood Film
Anotace:
Práce popisuje přetrvávající stereotyp amerických indiánských žen sexuálně dostupných bílým mužům v hollywoodském filmu a tvrdí, že se tento stereotyp téměř v ničem nezměnil od dob němého filmu. Práce také upozorňuje na vliv filmů a televize na diváky a potažmo celou společnost, a tudíž i na schopnost ovlivňovat společnost negativními stereotypy.
Abstract:
The thesis is concerned with the stereotype of Native American women being sexually available to white men in Hollywood film and it argues that this stereotype has not changed since the silent era. The thesis also draws attention to the fact that films and television have considerable influence on the viewers and that these media have the power to influence the society with negative stereotypes.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Beneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura