Gabriela Valášková

Bakalářská práce

Informovanost studentů pomáhajících profesí o supervizi

The Awareness of Supervision in Students of Helping Professions
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zjistit, do jaké míry jsou studenti pomáhajících profesí seznámeni se supervizí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části vymezuje problematiku supervize a výčet základních pojmů z této oblasti. Dále pak charakterizuje pomáhající profese a pomáhající pracovníky. Praktická část odpovídá na hlavní výzkumnou otázku "Jak jsou …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to determine, to what extent the students of the helping professions, are familiar with the concept of supervision. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the issues of supervision and a list of basic concepts in this area. Furthermore, it characterizes the helping professions and the helping workers. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vaško

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valášková, Gabriela. Informovanost studentů pomáhajících profesí o supervizi. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe