Bc. Nela Soldánová

Bakalářská práce

W. A. Mozart jako filmový a muzikálový hrdina: Film Amadeus M. Formana a muzikál Mozart! v Městském divadle Brno.

W. A. Mozart as a film and musical hero: film Amadeus by M. Forman and musical Mozart! at the Brno City Theatre
Anotace:
Bakalářská práce ve své první a druhé části ukazuje příběh Wolfganga Amadea Mozarta tak, jak jej pojali tvůrci muzikálu Mozart! a muzikálový soubor Městského divadla Brno, a na druhé straně český režisér Miloš Forman ve filmu Amadeus. Třetí část práce, zabývající se popisem jednotlivých čísel muzikálu, je doplněna stručným dějem každé scény. Čtvrtá, poslední část bakalářská práce, je věnována hudbě …více
Abstract:
The first and the second part of the Bachelor´s work describes the story of Wolfgang Amadeus Mozart as the authors of the musical Mozart! at the Brno City Theatre and the Czech director Miloš Forman in the movie Amadeus made it. The third part dealing with the analysis of all musical parts is complemented by a brief narrative description of each scene. The fourth and thus the last section is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Bartoš
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta