Jiří JANATA

Bakalářská práce

Optimalizace modulu univerzálního výkonového zesilovače

Optimization of general-purpose power amplifier module
Anotace:
Tato práce se zabývá rešerší monolitických výkonových zesilovačů třídy AB a D. Realizací modulů, osazených vhodnými zesilovači, měření základních parametrů zesilovačů a případnou optimalizaci návrhu zapojení.
Abstract:
This thesis describes background reserch of monolithic power amplifiers in class AB and D, realization of modules with appropriate amplifiers, design heat sink, measuring important parameters of amplifiers and circuit optimization of amplifier.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Stifter, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANATA, Jiří. Optimalizace modulu univerzálního výkonového zesilovače. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace