Olga MIKLYAEVA

Bachelor's thesis

Obrazy hrdinů v tvorbě N. S. Leskova (na materialu prózy Očarovaný poutník)

The images of heroes in the works of N.S.Leskov
Abstract:
The bachelor's paper demonstrates the study of the literary image and analysis of the hero of the story "Enchanted Wanderer" Ivan Fljagin on the basis of a literary image theory.
Abstract:
V bakalářské práci je proveden studium literárního obrazu a analýzy hrdiny příběhu "Enchanted Wanderer" Ivana Fljagina na základě studia obrazu.
 
 
Language used: Russian
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Sováková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIKLYAEVA, Olga. Obrazy hrdinů v tvorbě N. S. Leskova (na materialu prózy Očarovaný poutník). Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Russian Language in Education

Theses on a related topic