Bc. Eva Lapešová

Bakalářská práce

Učitelovo pojetí psychohygieny žáka na 2. stupni ZŠ

Teacher's concept of pupil psychohygiene at elementary school
Anotace:
Bakalářská práce „Učitelské pojetí psychohygieny žáka na 2. stupni ZŠ“ se věnuje problematice psychohygienických aspektů učitelského pojetí výuky, resp. tomu, zda a jak učitelé ve svém pojetí výuky reflektují psychohygienu žáků. Teoretická část obsahuje základní informace k psychohygieně, dále pojednává specificky o psychohygieně ve školním prostředí a o negativních faktorech ohrožujících psychohygienu …více
Abstract:
The bachelor thesis "Teacher's concept of pupil psychohygiene at elementary school" consists of a theoretical and empirical part. The theoretical part contains basic information to define the concept of psychohygiene, focus on psychohygiene in school and negative factors threatening child psychohygiene. The results are presented in empirical sections. For the collection of primary data qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy