Markéta KLUSÁKOVÁ

Bakalářská práce

Nastolování politické agendy ve veřejnoprávním médiu před parlamentními volbami ČR roku 2013

Political agenda-setting in public media before the general election in the Czech Republic in 2013
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry se politickým stranám daří prezentovat témata svých politických programů v prostoru veřejnoprávního média. Současně se snažila odhalit úspěšnost naplňování vyváženosti veřejnoprávního zpravodajství. Tato práce vychází z teorie nastolování agendy. Pro dosažení cíle byla použita obsahová analýza. Politická agenda byla měřena pomocí volebních programů politických …více
Abstract:
This thesis aims to determine the extent to which political parties have succeeded in presenting the topics of their political programmes in the area of public media and at the same time attempts to assess the impartiality of public reporting. This work is based on the theory of agenda-setting. To achieve the objective, a method of content analysis was used. The political agenda was measured using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLUSÁKOVÁ, Markéta. Nastolování politické agendy ve veřejnoprávním médiu před parlamentními volbami ČR roku 2013. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/