Agnesa Gocníková

Bachelor's thesis

Segmentácia klientov v bankových inštitúciách

Segmentation of Clients in Bank Institutions
Abstract:
The aim of this thesis: „Segmentation of clients in the banking institution” is to explore different approaches to segmentation of clients in selected banking institutions and based on the findings to evaluate the importance and benefits of customer segmentation and suggest opportunities for improvement and these processes. Thesis is a theoretical and analytical and consists of three chapters. The …viac
Abstract:
Hlavným cieľom predkladanej bakalárskej práce „Segmentácia klientov v bankových inštitúciách“ je preskúmať rôzne prístupy k segmentácii klientov vo vybraných bankových inštitúciách a na základe zistení zhodnotiť význam a prínosy segmentácie klientely a navrhnúť možnosti zlepšenia a uvedených procesov. Bakalárska práca je teoreticko analytická a pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola – teoretická …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jozef Porvazník, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management