Theses 

Segmentácia klientov v bankových inštitúciách – Agnesa Gocníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Agnesa Gocníková

Bakalářská práce

Segmentácia klientov v bankových inštitúciách

Segmentation of Clients in Bank Institutions

Abstract: The aim of this thesis: „Segmentation of clients in the banking institution” is to explore different approaches to segmentation of clients in selected banking institutions and based on the findings to evaluate the importance and benefits of customer segmentation and suggest opportunities for improvement and these processes. Thesis is a theoretical and analytical and consists of three chapters. The first chapter - theoretical, contains information on banks, Marketing in the banking sector and in particular about the nature of market segmentation. It also deals with the stages, segmentation criteria as well as targeting and positioning. The second analytical chapter focuses on client segmentation „Tatra banka” and the „General Credit Bank”. Clarifies profiles of selected banking institutions, their characteristics and nature of segmentation of their clients. Final chapter presents proposals and solutions for clients segment analyzed. This is a very relevant issue, since the effects of the global economic and financial crisis has increased competition between banking institutions for clients and law segmentation is the path through which the bank can succeed.

Abstract: Hlavným cieľom predkladanej bakalárskej práce „Segmentácia klientov v bankových inštitúciách“ je preskúmať rôzne prístupy k segmentácii klientov vo vybraných bankových inštitúciách a na základe zistení zhodnotiť význam a prínosy segmentácie klientely a navrhnúť možnosti zlepšenia a uvedených procesov. Bakalárska práca je teoreticko analytická a pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola – teoretická, obsahuje informácie o bankách, marketingu v bankovom sektore a najmä o podstate segmentácie trhu. Zároveň sa zaoberá aj etapami, kritériami segmentácie a tiež targetingom a positioningom. Druhá, analytická kapitola je zameraná na segmentáciu klientov v Tatra banke a vo Všeobecnej úverovej banke. Objasňuje profily vybraných bankových inštitúcií, ich charakteristiku a podstatu segmentácie ich klientov. Tretia, záverečná kapitola prezentuje návrhy a riešenia pre analyzovaný segment klientov. Ide o veľmi aktuálnu problematiku, nakoľko vplyvom svetovej hospodárskej a finančnej krízy sa zvýšil konkurenčný boj medzi bankovými inštitúciami o klientov a práve ich segmentácia predstavuje cestu, prostredníctvom ktorej môže banka uspieť.

Klíčová slova: Banky, klienti, kritériá, marketing, segmentácia. Banks, clients, criteria, segmentation.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jozef Porvazník, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz