Petra LARYŠOVÁ

Bakalářská práce

Studying at the Open University in the UK: Traditional versus online education

Studying at the Open University in the UK: Traditional versus online education
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of online study in the United Kingdom and with the distance form of education in general. Main aim of the thesis is to provide information about the process of studying at the Open University and to compare traditional education with online education. The paper concentrates on the quality of online education and shows its improvement over the last decades. …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá online studiem ve Spojeném Království a všeobecně distanční formou vzdělávání. Klade si za cíl poskytnout informace o průběhu studia na Otevřené univerzitě a porovnat tradiční vzdělávání s online vzděláváním. Práce se soustřeďuje na kvalitu online vzdělávání a poukazuje na jeho zlepšení v posledních desetiletích. Také popisuje výhody a nevýhody online vzdělávání, shrnuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Bártová Vopravilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LARYŠOVÁ, Petra. Studying at the Open University in the UK: Traditional versus online education. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání