Michal JELÍNEK

Master's thesis

Možnosti ovlivňování postojů žáků základních škol k vybraným aspektům sociokulturní heterogenity ve společnosti

The possibilities to influence the attitude of basic school pupils towards the selected aspects of sociocultural heterogenity in the society
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti ovlivnění postojů žáků základních škol k vybraným aspektů sociokulturní heterogenity ve společnosti, konkrétně se jedná o postoje vůči etnickým minoritám. Teoretická východiska jsou orientována na sociální nerovnost, sociální stratifikaci a heterogenitu ve společnosti. Důležitá část je zaměřena na národnostní strukturu ve společnosti a na negativní jev jako je …more
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti ovlivnění postojů žáků základních škol k vybraným aspektů sociokulturní heterogenity ve společnosti, konkrétně se jedná o postoje vůči etnickým minoritám. Teoretická východiska jsou orientována na sociální nerovnost, sociální stratifikaci a heterogenitu ve společnosti. Důležitá část je zaměřena na národnostní strukturu ve společnosti a na negativní jev jako je …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JELÍNEK, Michal. Možnosti ovlivňování postojů žáků základních škol k vybraným aspektům sociokulturní heterogenity ve společnosti. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Pedagogy / Education for Special Educational Institutions