Michal JELÍNEK

Master's thesis

Možnosti ovlivňování postojů žáků základních škol k vybraným aspektům sociokulturní heterogenity ve společnosti

The possibilities to influence the attitude of basic school pupils towards the selected aspects of sociocultural heterogenity in the society
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti ovlivnění postojů žáků základních škol k vybraným aspektů sociokulturní heterogenity ve společnosti, konkrétně se jedná o postoje vůči etnickým minoritám. Teoretická východiska jsou orientována na sociální nerovnost, sociální stratifikaci a heterogenitu ve společnosti. Důležitá část je zaměřena na národnostní strukturu ve společnosti a na negativní jev jako je …viac
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti ovlivnění postojů žáků základních škol k vybraným aspektů sociokulturní heterogenity ve společnosti, konkrétně se jedná o postoje vůči etnickým minoritám. Teoretická východiska jsou orientována na sociální nerovnost, sociální stratifikaci a heterogenitu ve společnosti. Důležitá část je zaměřena na národnostní strukturu ve společnosti a na negativní jev jako je …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNEK, Michal. Možnosti ovlivňování postojů žáků základních škol k vybraným aspektům sociokulturní heterogenity ve společnosti. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Pedagogy / Education for Special Educational Institutions