Bc. Zuzana Matoušková

Diplomová práce

Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika

Logistic regression model with fixed and mixed effects in the credit risk assessment
Anotace:
Cílem této diplomové práce je rozebrat dva přístupy při hodnocení kreditního rizika, a to model logistické regrese s fixními efekty a model logistické regrese se smíšenými efekty. Hlavním přínosem práce je modelování logistické regrese se smíšenými efekty, která je mnohdy opomíjena a namísto ní se nesprávně používá logistická regrese s efekty fixními. První kapitola shrnuje nejdůležitější pojmy týkající …více
Abstract:
The aim of this thesis is to take fixed logistic regression apart to mixed logistic regression which is two approach to credit risk rating. The main contribution of my thesis is model logistic regression with random effect which often omit and incorrectly replace fixed logistic regression. First part summary the most interesting term about credict risk, approach to model them and internal rating used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta