Mgr. Zdeňka Urbanová

Bakalářská práce

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela
Anotace:
První část práce je překladem historického pojednání o městě Santiago de Compostela v Galicii ze španělštiny do češtiny. Ve druhé části se autor věnuje stylistické analýze uvedeného překladu. Charakterizuje funkční styl originálu a zdůraznůje možnou odlišnost stylistických prostředků ve španělštine a v češtině. Poté uvádí sedm různých překladatelských metod, které umožňují nahradit jednotku figurující …více
Abstract:
The first part of the thesis is dedicated to the translation of historical exposition about Santiago de Compostela, Spanish town in the Galicia region from Spanish into Czech. In the second part, there is a stylistic analysis of the translation. The translation is studied from the point of view of its funcional style and translation methods that enable the translator to substitute elements of the original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Hana Valíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta