Jana Solarová

Diplomová práce

Indické účetní standardy - implementace a srovnání s IFRS

Indian Accounting Standards - Implementation and comparison with IFRS
Anotace:
V posledním desetiletí dochází ke sbližování národního účetního systému Indie s IFRS, který je dnes považován za převládající celosvětový soubor účetních standardů. Indické GAAP jsou oprávněně kritizovány, a to nejvíce za vyhýbání se principu obsahu nad formou. První oznámení o plánu sbližování bylo zveřejněno v červenci 2007. Účinnost indických účetních standardů Ind AS, které nejsou totožné s IFRS …více
Abstract:
Over the last decade, India's national accounting system has been aligned with IFRS. Today IFRS is considered to be the predominant global set of accounting standards. IGAAP is rightly criticized. Mostly for avoiding the principle of substance over form. The first signs of a convergence have been uttered in July 2007. The date when Indian Accounting standards Ind AS should come into force was postponed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Ladislav Mejzlík
  • Oponent: Jana Skálová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72260