Jana Solarová

Master's thesis

Indické účetní standardy - implementace a srovnání s IFRS

Indian Accounting Standards - Implementation and comparison with IFRS
Abstract:
V posledním desetiletí dochází ke sbližování národního účetního systému Indie s IFRS, který je dnes považován za převládající celosvětový soubor účetních standardů. Indické GAAP jsou oprávněně kritizovány, a to nejvíce za vyhýbání se principu obsahu nad formou. První oznámení o plánu sbližování bylo zveřejněno v červenci 2007. Účinnost indických účetních standardů Ind AS, které nejsou totožné s IFRS …more
Abstract:
Over the last decade, India's national accounting system has been aligned with IFRS. Today IFRS is considered to be the predominant global set of accounting standards. IGAAP is rightly criticized. Mostly for avoiding the principle of substance over form. The first signs of a convergence have been uttered in July 2007. The date when Indian Accounting standards Ind AS should come into force was postponed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2018
  • Supervisor: Ladislav Mejzlík
  • Reader: Jana Skálová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72260