Bc. Alina Shvaichuk

Bachelor's thesis

Komparace vymáhání pohledávek v České republice a na Ukrajině

Comparison of Recovery Debts in the Czech Republic and Ukraine
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku řízení a vymáhání pohledávek v České republice a na Ukrajině. V dnešní době tato problematika je velmi aktuální, protože počet odběratelů, které nesplácejí pohledávky včas, neustále roste jak v České republice, tak na Ukrajině. Teoretická část obsahuje základní vymezení pojmu pohledávka, její vznik a zánik, také jsou popsány preventivní opatření proti vzniku …more
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on the management and collection of receivables in the Czech Republic and Ukraine. Today, this issue is very topical because the number of customers, who are not paying debts on time, continues to grow in both the Czech Republic and Ukraine. It contains basic definition of debt, its origin and termination, also describes preventive measures against the occurrence of problematic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance