Bc. Martin ŠTĚPÁNEK

Diplomová práce

Architektura a implementace webové hry pro více hráčů

Architecture and implementation of a web multiplayer game
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové on-line hry pro více hráčů, vyvíjené jako studentský projekt na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Projekt s názvem Space Traffic má za cíl zlepšit povědomé o uvedené katedře mezi žáky středních škol a také prezentovat práci studentů. Tato práce zhodnocuje game design vyvíjené hry a navrhuje …více
Abstract:
This thesis deals with design and implementation of web multiplayer online game developed as student project on Department of Computer Science and Engineering, University of West Bohemia in Pilsen. The project called Space Traffic aims to improve publicity of the said department among the high school students and also to present work of it's own students. This work reviews existing game design of developed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012
Zveřejnit od: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNEK, Martin. Architektura a implementace webové hry pro více hráčů. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd