Theses 

Využití a přínos fundraisingu při financování vybraných neziskových organizací Pardubického kraje Využití a přínos fundraisingu při financování vybraných neziskových organizací Pardubického kraje – Bc. Iva KOTOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iva KOTOROVÁ

Diplomová práce

Využití a přínos fundraisingu při financování vybraných neziskových organizací Pardubického kraje Využití a přínos fundraisingu při financování vybraných neziskových organizací Pardubického kraje

Use and benefits of fundraising while financing selected non-profit organizations in region of Pardubice.

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou fundraisingu u vybraných nestátních neziskových organizací Pardubického kraje. Hlavním cílem diplomové práce je přehledně vymezit a popsat oblast fundraisingu v NNO a následně analyzovat využití získaných prostředků u vybraných organizací Pardubického kraje a zhodnotit přínos fundraisingu pro tyto organizace. Teoretická část se zabývá základními pojmy z oblasti fundraisingu a možnostem využití fundraisingu při financováním nestátních neziskových organizací. Praktická část zjišťuje pomocí kvalitativního šetření využití fundraisingu a jeho přínos pro neziskové organizace.

Abstract: This diploma thesis deals with fundraising in selected non-governmental non-profit organizations of the Pardubice Region. The main aim of this diploma thesis is to clearly define and describe the area of fundraising in NGOs and then to analyze the utilization of collected funds in selected organizations of the Pardubice region and to evaluate the contribution of fundraising for these organizations. The theoretical part deals with basic concepts of fundraising and possibilities of fundraising in the financing of non-governmental non-profit organizations. The practical part explores the use of fundraising and its contribution to non-profit organizations through a qualitative survey.

Klíčová slova: Fundraising, fundraisingové metody, financování, finanční zdroje, nestátní neziskové organizace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=194452 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOTOROVÁ, Iva. Využití a přínos fundraisingu při financování vybraných neziskových organizací Pardubického kraje Využití a přínos fundraisingu při financování vybraných neziskových organizací Pardubického kraje. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:05, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz