Bc. Michaela Hastíková

Master's thesis

Course design in one-to-one teaching

Course design in one-to-one teaching
Abstract:
Diplomová práce “Design kurzu v individuální výuce“ se zabývá vyvíjením kurzů pro jednotlivce navržených na základě jejich potřeb a preferencí. Cílem práce je vyzdvihnout aspekty, v kterých se individuální výuka anglického jazyka liší od výuky ve skupině a navrhnout pro toto prostředí vhodné výukové metody. Dalším cílem je ilustrovat, jak individuální charakteristiky jedince ovlivňují podobu jeho kurzu …more
Abstract:
The diploma thesis “Course design in one-to-one teaching” deals with the development of individual courses tailored to learners’ needs and preferences. Firstly, it aims to highlight the differences of teaching English one to one in opposition to group teaching and suggests the techniques that are suitable for such distinctive setting. Secondly, it focuses on illustrating how the needs and characteristics …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language