Bc. Alena HODONOVA

Diplomová práce

Zdravotný stav a ošetrovateľské problémy seniorov v inštitúciách dlhodobej starostlivosti

Health and nursing problems of seniors in long-term care facilities
Abstract:
The aim of master thesis study was to characterize the group of people aged 65 and over living in institutions for the elderly in the Slovak Republic. Determine their health status and nursing issues, focusing on mental health and functional ability. Method: In a comprehensive assessment of the health status of the elderly, we used a standardized form InterRail LTCF version 09 - Questionnaire for long …více
Abstract:
Ciel: Diplomová práce sa zaoberá skupinou seniorov starších ako 65 rokov žijúcich v zariadeniach pre seniorov na území Slovenskej republiky. Zistiť ich zdravotný stav a ošetrovateľské problémy so zameraním na psychické zdravie a funkčné schopnosti. Metóda: Pri komplexnom hodnotení zdravotného stavu seniorov sme použili štandardizovaný formulár interRAI LTCF verzia 09 - dotazník pre zariadenia dlhodobej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013
Zveřejnit od: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODONOVA, Alena. Zdravotný stav a ošetrovateľské problémy seniorov v inštitúciách dlhodobej starostlivosti. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Práce na příbuzné téma