Pavel Křivda

Bachelor's thesis

Multihostingový systém na platformě Docker

Multihosting system on the Docker platform
Anotácia:
Práce je věnována konfiguraci multihostingového serveru na platformě Docker. Pro každého zákazníka je vytvořena subdoména s podporou nasazení Java EE a PHP aplikací které lze připojit k databázi. Z databází je na výběr relační databáze MySQL a noSQL databáze MongoDB. Pro správu uživatelských dat je dostupný FTP server. V práci je popsána platforma Docker, na které je vytvořen multihostingový systém …viac
Abstract:
Thesis is focused on creation and configuration of multihosting server on Docker platform. For every custumer there will be created one subdomain with support for running Java EE and PHP application, which are able to connect to database. From databases there is possibility to choose relational database MySQL and NoSQL database MongoDB. For user data management there is available FTP server. Thesis …viac
 

Kľúčové slová

Webhosting Hosting Multihosting Docker
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Roman Diviš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křivda, Pavel. Multihostingový systém na platformě Docker. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / odbor:
Information Technology / Information Technology