Bc. Miroslav VÍTEK

Diplomová práce

Validita a reliabilita optického měření srdeční frekvence přístrojem Polar A 360.

Validity and reliability optical measurement of heart rate by Polar A 360.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá validitou a reliabilitou optického snímání srdeční frekvence pomocí přístroje Polar A360. Cílem práce je přispět k řešení problematiky stanovení míry validity a reliability tohoto kardiotachometru. Výzkum byl proveden pomocí opakovaného paralelního měření. Toto měření bylo zaměřeno na komparaci zaznamenaných hodnot průměrné srdeční frekvence a maximální srdeční frekvence …více
Abstract:
This thesis deals with the validity and reliability of optical measurement of heart rate by Polar A360. It's aim is to contribute to size of validity and reliability of this cardiotachometer. Research was accomplished by the repeated parallel measurement. This measurement was focused on the comparation of recorded data. The measurement's outcomes are summarized into overal statistics that offer complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍTEK, Miroslav. Validita a reliabilita optického měření srdeční frekvence přístrojem Polar A 360.. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví

Práce na příbuzné téma