Tomáš RAJZR

Bakalářská práce

Použití geografického informačního systému (GIS) v podmínkách ZZS

Application of geographic information system (GIS) in emergency medical service
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá geografickým informačním systémem a jeho uplatněním v integrovaném záchranném systému se zaměřením na zdravotnickou záchrannou službu. Je rozdělena do dvou částí: části teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena na kapitoly, které popisují základní pojmy, přibližují princip fungování geografického informačního systému, globálního navigačního satelitního systému …více
Abstract:
This bachelor diploma thesis deals with geographic information system and its application in integrated rescue system (targeted on emergency medical service). The work is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part is divided into chapters, which describe basic terms, functioning of geographic information system, global navigation satellite system and finally lists examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Kunášek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAJZR, Tomáš. Použití geografického informačního systému (GIS) v podmínkách ZZS. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/