Bc. Miroslav Buc

Bakalářská práce

Antonín Rejcha: Requiem. Kritické a analytické poznámky

Antoine Reicha: Requiem. Critical and Analytical Remarks
Abstract:
The subject of this work is Antonine Reicha's Requiem, which is described in a broader historical context. Existing sources are treated with critical approach and analysis of chosen excerpts demonstrates the use of certain compositional techniques. Watching changes in the reception of the piece, existing transcriptions and past performances are mentioned. The plates include some valuable materials …více
Abstract:
Práca sa zaoberá skladbou Requiem od Antonína Rejchu. Zaraďuje ju do širšieho hudobno-historického kontextu, kriticky reflektuje stav bádania a analytickými sondami popisuje použité kompozičné postupy. Sleduje vývoj recepcie skladby, vrámci ktorého spomína aj existujúce prepisy a uskutočnené prevedenia. Cennými prílohami sú napríklad tematický katalóg a faksimile začiatku autografu.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda