Ondřej Petrov

Diplomová práce

Komparace leasingu s dluhovým financováním a jejich perspektiva na českém leasingovém trhu

Comparison of leasing with debt financing and their perspective on the Czech leasing market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou financování podnikových investic s využitím leasingu a úvěru v České republice. V teoretické části jsou představeny úvěr a leasing včetně jejich právních, daňových a účetních aspektů. Rovněž jsou zde zmíněny výhody a nevýhody spojené s využitím těchto produktů. Praktická část se zabývá analýzou obchodů na českém leasingovém trhu a rozebírá faktory, které se podílely …více
Abstract:
The thesis deals with the subject of financing of corporate investments via leasing and loans in the Czech Republic. The theoretical part presents loans and leasing, including legal, tax and accounting aspects. Advantages and disadvantages associated with the use of these products are also mentioned. The practical part analyses the Czech leasing market as well as factors that contributed to the decreasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedoucí: Anna Staňková
  • Oponent: Libor Kašpar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55676

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance