Anna-Marie ŠŤASTNÁ

Bakalářská práce

Deutsch geschriebene Werke von Egon Bondy

Egon Bondy´s German-written literature
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the German written Texts of the Czech poet Egon Bondy. He is a post-war author whose production was for a big part of his life in a totalitarian Czechoslovakian regime illegal. The work is concerned with the, in the fifties very isolated relation of the Czech author to the German language, with author´s German skills and last but not least with his translations of …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje německy psaný textům českého básníka Egona Bondyho, jedná se o poválečného autora, jehož tvorba byla po velkou část jeho života v totalitním československém režimu ilegální. Práce se zabývá pro padesátá léta velmi ojedinělým vztahem českého autora k německému jazyku, autorovými znalostmi němčiny a v neposlední řadě i jeho překlady básní německého básníka Christiana Morgensterna …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŤASTNÁ, Anna-Marie. Deutsch geschriebene Werke von Egon Bondy. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Interkulturní germanistika