Pavlína HÝLOVÁ

Bakalářská práce

Příprava thylakoidních membrán jehličnanů pro nativní elektroforetickou separaci pigment-proteinových komplexů

Preparation of thylakoid membranes from conifer species for purposes native electrophoretic separation of pigment-protein complexes
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo provést izolaci thylakoidních membrán (tBM) jehličnanů s koncentrací celkových chlorofylů (Chl a+b) minimálně 1000 ?g chlorofylů v 1 ml výsledné suspenze tBM. Dále provést různé způsoby solubilizace tBM za použití několika typů detergentů a najít vhodný postup pro potřeby nativní elektroforetické separace pigment-proteinových komplexů (PPC) jehličnanů. Funkční stav izolovaných …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis was isolate thylakoid membranes (tBM) of conifers with concentration of total chlorophyll (Chl a+b) at least 1000 ?g chlorophylls in 1 ml of final suspension of tBM. Further perform different ways of the solubilization of tBM by using several types of detergents and find a suitable procedure for the needs of the native electrophoretic separation of pigment-protein complexes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÝLOVÁ, Pavlína. Příprava thylakoidních membrán jehličnanů pro nativní elektroforetickou separaci pigment-proteinových komplexů. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta