Bc. Stanislav Kubín, DiS.

Bakalářská práce

English terminology of classical and rock guitar music: an analysis

English terminology of classical and rock guitar music: an analysis
Anotace:
Tato práce pojednává o terminologii kytarové hry. Zabývá se jak klasickou tak elektrickou kytarou. Shromažďuje nejužívanější fráze pro jednotlivé techniky hry a srovnává je s jejich českými ekvivalenty. Cílem není pouze analyzovat rozdíly mezi českou a anglickou frazeologií, ale také popsat spojení mezi označením a praktickým provedením konkrétních technik. Různé fráze užívané pro oba druhy nástroje …více
Abstract:
This thesis deals with the terminology of playing the guitar. It refers to both classical and electric form of the instrument. The most common phrases used for playing techniques are identified and compared to the terms used in Czech language. The aim is not only to analyze the differences between the Czech and English phraseology but also to describe the connection between the denotation and execution …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma