Anežka ŠIMÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Kompetence emoční inteligence jako faktor úspěšné firemní komunikace

Competence of emotional intelligence as a factor of successful corporate communication
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat kompetenci emoční inteligence a její vliv na úspěšnou firemní komunikaci. Dále navrhnout opatření pro rozvoj této kompetence. Teoretická část této bakalářské práce popisuje pojem emoční inteligence a vztah mezi emoční inteligencí a komunikací v organizaci. Uvádí příklady metod měření emoční inteligence. Praktická část této bakalářské práce obsahuje dotazníkové …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyze the competence of emotional intelligence and its impact on successful corporate communication. Furthemore to propose measures for the development of this competence. The theoretical part of this bachelor thesis describes the concept of emotional intelligence and the relationship between emotional intelligence and communication in the organization. It provides examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Markéta Adamová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMÁČKOVÁ, Anežka. Kompetence emoční inteligence jako faktor úspěšné firemní komunikace. České Budějovice, 2022. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xo52je xo52je/2
19. 4. 2022
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.