Bc. Martin Tesař

Diplomová práce

Palivo v olejové náplni

Fuel in the engine oil
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vměšováním paliva do motorového oleje u vozidel. Cílem bylo provést měření a vytvořit metodiku pro stanovení paliva v motorovém oleji pomocí přístroje Spectro FDM Q600 The Fuel Sniffer, ověřit validitu metody pomocí statistických metod, provést a porovnat s měřením na přístroji Nicolet is10 FTIR Spektrometru a s metodou stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku …více
Abstract:
This thesis deals with the interference of fuel into the engine oil for vehicles. The target was to measure and develop a methodology for determining the fuel in the engine oil using the apparatus Spectro FDM Q600 The Fuel Sniffer, verify the validity of the method using statistical methods, implement and compare the measurements on the device Nicolet IS10 FTIR Spectrometer and the Cleveland method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tesař, Martin. Palivo v olejové náplni. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě