Theses 

Didactic games: competition as a motivating or demotivating constituent – Bc. Miroslava ČMELÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Miroslava ČMELÍKOVÁ

Diplomová práce

Didactic games: competition as a motivating or demotivating constituent

Didactic games: competition as a motivating or demotivating constituent

Abstract: Diplomová práce se zabývá používáním didaktických her ve vyučování, se zaměřením hlavně na soutěživost a vnější formy motivace. Cílem teoretické části bylo shrnout novodobé poznatky z oblasti psychologie učení, motivace a moderních didaktických přístupů. Důraz byl kladen především na didaktické hry a jejich motivační složku. Cílem praktické části bylo metodou případové studie provést observaci ve výuce angličtiny v různých třídách a představit analýzu dotazníkového šetření zaměřeného na postoje žáků a učitelů k soutěžení v rámci výuky. V závěru práce se potvrdily hypotézy, že ve vzdělávání stále převládají metody založené na systému odměn a trestů vycházejících z behaviorálního přístupu, a že učitelé považují soutěžení a vnější formy motivace za vhodný prostředek k efektivnímu učení.

Abstract: The master thesis deals with the use of didactic games in teaching, concentrating mainly on competitiveness and extrinsic forms of motivation. The aim of the theoretical part was to summarize the latest findings from the field of psychology of learning and teaching, motivation and modern didactic approaches. Emphasis was placed mainly on didactic games and their motivational constituent. The aim of the practical part was to use the case study method to evaluate the teaching of English in different classes and to present a questionnaire survey analysis focused on attitudes of pupils and teachers to competing in teaching. In the Conclusion, the hypothesis has been confirmed that education is still based on a behavioral approach using rewards and punishments and that teachers consider competition and extrinsic forms of motivation to be an appropriate means of effective teaching.

Keywords: konstruktivismus, psychologie učení, vnější motivace, didaktická hra, soutěživost

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46078 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ČMELÍKOVÁ, Miroslava. Didactic games: competition as a motivating or demotivating constituent. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz