Bc. Jana Chalupová

Bakalářská práce

Happily Ever After? Or the Condition of Marriage in Jane Austen's novels

Happily Ever After? Or the Condition of Marriage in Jane Austen's novels
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat příklady nešťastného manželství, problematických vztahů, možných negativních aspektů manželství a dalších problémů zobrazených ve třech vybraných dílech Jane Austenové. Austenová si byla vědoma komplexnosti manželského života a zahrnula tyto aspekty do své tvorby. Dalším cílem bylo porovnat její postoje a názory s historickým pozadím doby, v níž žila a o níž psala.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse examples of unhappy marriage, problematic relationships, possible negative sides of matrimony and other problems depicted in the three novels of Jane Austen, and to prove that Austen realized this complexity of marital life and incorporated these aspect into her work. The other aim was to compare her view of these aspects with the historical background of the period …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta