Bc. Dita Krčmová

Diplomová práce

Zpětná vazba na personální útvar za účelem zvýšení jeho významu a efektivity

Human Resources Department feedback with the aim: increasing of its importance and efectivity
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá zpětnou vazbou na personální útvar za účelem zvýšení jeho významu a efektivity. Cílem je zmapovat očekávání řadových zaměstnanců i manažerů a následně porovnání s jejich hodnocením stanovených ukazatelů. Třetím cílem je zjištění vnímání významu personálního útvaru v organizaci XY. Zajímalo mě i srovnání se sebehodnocením personalistů. Zjišťování požadovaných informací proběhlo …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the human resources department feedback. The aim is to increase importance and efectivity of HR department. Partial aims are to find out employees´ and managers´ expectations, comparison of expectations and relevant evaluation and to know what the importance of HR department is. The additional aim is comparison data with HR emplyees´ self-appraisal. I prepared questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce