Kristián Černáček

Bakalářská práce

Zlato - devízová rezerva v časoch neistoty

Zlato – devizová rezerva v časech nejistoty
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření USA, Kanady, Německa, Francouzka, Běloruska, Ruska, Číny a Spojených arabských emirátů. Autor práce zkoumá sledované státy v třech obdobích po třech letech a zjišťuje, zda nastali změny v objemu zlatých rezerv a tyto změny vysvětluje. Hlavním cílem práce je zjistit, zda má politický systém vplyv na hospodaření státu se zlatem. Sekundárním cílem je zjistit …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the management of gold in the USA, Canada, Germany, France, Belarus, Russia, China and the United Arab Emirates. The author examines the monitored countries in three periods after three years and finds out whether there have been changes in the volume of gold reserves and explains these changes. The main goal of this thesis is to determine whether the political system …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na hospodárenie USA, Kanady, Nemecka, Francúzska, Bieloruska, Ruska, Číny a Spojených arabských emirátov so zlatom. Autor práce skúma sledované štáty v troch obdobiach po troch rokoch a zisťuje či nastali zmeny v objeme zlatých rezerv a tieto zmeny vysvetľuje. Hlavným cieľom práce je zistiť, či má politický systém vplyv na hospodárenie štátu so zlatom. Sekundárnym cieľom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Hospodářská politika a správa / Finance / Mezinárodní politická ekonomie