Bc. Michaela Chmelová

Master's thesis

Analýza nástrojů marketingového mixu ve firmě BANNER s.r.o.

Analysis of the marketing mix in BANNER s.r.o. company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem konkrétního podniku, analýzou jeho současných nástrojů a doporučení pro tvorbu nového efektivnějšího mixu. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se marketingového mixu, jeho jednotlivých nástrojů a teoretická východiska pro sestavení situační analýzy. V druhé části je představena firma BANNER …more
Abstract:
This thesis deals with the marketing mix in a concrete company, analyzing its current tools and recommendations for creating a more efficient mix. The work is divided into theoretical and practical part. The first section explains the basic concepts related to the marketing mix, the individual instruments and theoretical basis for the preparation of the situation analysis. In the second part is introduced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Mgr. PhDr. Milena Havlíková - Grusová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication