Barbora Babičová

Bachelor's thesis

Motivace ke studiu a vztah k self u studentů Masarykovy univerzity

Academic motivation in relation to self variables in Masaryk University students
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem akademické motivace, v souvislosti s vnímanou autonomií, jasností sebepojetí a sebehodnocením člověka. Data (N = 1060) byla nasbírána v rámci longitudinální studie Na cestě studiem, která probíhá pod záštitou Masarykovy univerzity. Měřili jsme typy motivace pomocí sebedeterminační teorie a předpokládali, že budou mít vztah k ostatním zkoumaným proměnným. Zjistili …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the research of academic motivation, in connection with perceived autonomy, clarity of self-concept and self-esteem. The data (N = 1060) were collected as a part of the longitudinal study On journey to education which is held under the auspices of Masaryk University. We measured the types of motivation using the self-determination theory and we assumed that they would …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Lucia Kvasková
  • Oponent: Mgr. Kateřina Hašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií