BcA. Iva POLANECKÁ

Master's thesis

Zvuk Země jako objekt tvůrčí práce

Sound of Earth as an art object.
Abstract:
Práce je založena na klíčovych konceptech zvukového prostředí a dalších příbuznych disciplínách jako je akustická ekologie, hluboky poslech a terénní nahrávky. Je rozdělena do tří základní částí: První část představuje svět všudypřítomnych zvuků, ve kterém teoreticky uvádím environmentální koncept akustické ekologie a interpretaci zvukového prostředí v obecné a umělecké rovině. Popisuji komunikační …more
Abstract:
This thesis is based on key concepts of sound environment and other related disciplines such as acoustic ecology, deep listening and field recordings. It is divided into three basic parts: The first part introduces the world of ubiquitous sounds, in which I theoretically introduce the environmental concept of acoustic ecology and the interpretation of the sound environment in the general and artistic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. MgA. Daniel Hanzlík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLANECKÁ, Iva. Zvuk Země jako objekt tvůrčí práce. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Master programme / field:
Fine Art / Photography and Time-Based Media - Time-Based Media