Bc. Tomáš Krása

Diplomová práce

Grafický design jako aktivní nástroj společenských změn

Graphic Design as an Active Instrument of Changes in Society
Anotace:
Diplomová práce studuje a popisuje tendence v grafickém designu, jež byly využity politickými systémy, státními a nestátními organizacemi nebo skupinou jednotlivců z pohledu aktivního nástroje, který cíleně sleduje společenskou transformaci. Praktická diplomová práce obsahuje soubor plakátů komentujících aktuální politickou situaci v Evropě a globální klimatické změny.
Abstract:
The thesis studies and describes trends in graphic design, which were used by political systems, governmental and non-governmental organizations or groups of individuals from the perspective of an active instrument that specifically monitors the social transformation. Practical thesis contains a set of posters commenting on the current political situation in Europe and global climate change.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Dušan Wolf

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krása, Tomáš. Grafický design jako aktivní nástroj společenských změn. Zlín, 2014. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Grafický design