Theses 

Guidelines for Continuous Integration Implementation within an Agile Environment – Bc. Peter Michalík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

Display description

Bc. Peter Michalík

Master's thesis

Guidelines for Continuous Integration Implementation within an Agile Environment

Guidelines for Continuous Integration Implementation within an Agile Environment

Abstract: Táto práca je zameraná na implementáciu priebežnej integrácie v agilnom prostredí. Jej cieľom je vytvoriť dokument obsahujúci praktiky pre implementáciu priebežnej integrácie. Účelom týchto smerníc je ich použitie pri zostavovaní nového procesu priebežnej integrácie alebo pri aktualizácií súčasného procesu. Smernice sú tvorené kombináciou praktík používaných v spoločnosti Mavenir a praktík z literárnych zdrojov. Výsledné praktiky boli overené v jednom zo Scrum tímov a aktualizované na základe pozorovaní počas procesu implementácie.

Abstract: This thesis is focused on continuous integration implementation in an agile environment. The goal is to create a document, that will contain practices for continuous integration implementation. These guidelines will be then used to set up a new continuous integration process or to update an existing one. The guidelines are created by combining the practice used in the Mavenir company and the practices from literature sources. The resulting practices were validated in a Scrum team and updated according to the observations during the implementation process.

Keywords: agile development, agile environment, continuous integration, practices, guidelines

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: PhD Bruno Rossi
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 19:26, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz