Bc. Bedřich Prokop

Bakalářská práce

Mediální gramotnost budoucích učitelů

Media literacy of future teacher
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice mediální gramotnosti. Cílem této práce bylo zmapovat některé její aspekty a zjistit, jaká je její úroveň u adeptů učitelství. Teoretická část zahrnuje teoretická východiska řešené problematiky, uvádí některé poznatky, týkající se komunikace prostřednictvím médií, vybrané sociálně psychologické souvislosti ovlivňování postojů a dále se zabývá významem kritické …více
Abstract:
Bachelor thesis pays attention to the issue of media literacy. The target of this study was to explore some of its aspects and to find out the level of its candidates for teaching. The theoretical part includes the theoretical bases solved problem, gives some knowlidge regarding communication through the media, selected socio-psychological context of influence of the attitudes and discusses the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování