Blanka Machová

Bakalářská práce

Kompetence manažerů a manažerek udržitelnosti

Competencies of sustainability managers
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat oblast kompetencí manažerů a manažerek udržitelnosti působících v České republice, které jsou potřeba k plnění organizačních cílů v udržitelnosti a dále zmapovat způsoby, jakými manažeři své znalosti a dovednosti získávají. Práce je napsána jako explorativní studie. Design výzkumu je kvalitativní. Praktická část práce je založena na rozhovorech s manažery udržitelnosti …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to explore the competencies of sustainability managers operating in the Czech Republic, which are needed to meet organizational goals in sustainability and to further map the ways in which managers acquire their knowledge and skills. The work is written as an exploratory study. Research design is qualitative. The practical part is based on interviews with sustainability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Jaroslav Pašmik
  • Oponent: Zuzana Chytková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79776