Jan CELTA

Bakalářská práce

English borrowings in West-Slavic and West-Germanic languages in the context of Distributed Morphology

English hybrid borrowings and their forms in Slavic and other Germanic languages
Abstract:
This thesis deals with the word formative process of borrowing in the context of Distributed Morphology. Foundations of the Distributed Morphology model are laid down in the first and second chapter and these theoretical approaches are later fused with more traditional morphological points of view to better understand the borrowing process. The framework itself and its hierarchical principles are then …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem přejímání slov v kontextu Distribuované Morfologie. Základy modelu Distribuované Morfologie jsou prezentovány v první a druhé kapitole a tyto základy jsou také později sloučeny s tradičnějšími přístupy morfologie, aby bylo možné přejímání lépe porozumět. Model jako takový a jeho hierarchické principy jsou využity k analýze přejatých slov pocházejících z angličtiny …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Jeffrey Parrott, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CELTA, Jan. English borrowings in West-Slavic and West-Germanic languages in the context of Distributed Morphology. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xorudd xorudd/2
20. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.