Jan Nedbal

Master's thesis

Ekonomická migrace: komparace postavení ukrajinských migrantů na českém trhu práce s postavením polských migrantů na britském trhu práce v letech 1994 – 2017.

Economic Migration: Comparison of the Position of Ukrainian Migrants on the Czech Labor Market with the Position of Polish Migrants on the UK Labor Market in 1994-2017
Abstract:
Cílem diplomové práce je analyzovat ekonomickou migraci Ukrajinců společně s postavením Ukrajinců na českém trhu práce a tyto výsledky komparovat se stejným výzkumem zaměřeným na ekonomické postavení Poláků na trhu práce Velké Británie. Zaměřil jsem se na rozdílné rysy ekonomické migrace Ukrajinců v ČR a Poláků ve VB a zkoumal jsem faktory ovlivňující motivaci k migraci. K výzkumu jsem použil statistická …more
Abstract:
The aim of master thesis is to analyse economic migration of Ukrainians together with their position on the labour market and results compare with same research done on Poles in United Kingdom. After this analysis Comparison is focusing on different features of migration and examine factors that are affecting motivation to migrate. For research I used statistical data from 1994 to 2017 and different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: Magdalena Kotýnková
  • Reader: Marek Loužek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75547